Fortigate, ขาย fortigate , ราคา fortigate , เช็คราคา fortigate , ตัวแทนจำหน่าย fortigate
Fortigate , ขาย fortigate , ราคา fortigate , ตัวแทนจำหน่าย fortigate , เช็คราคา fortigate , fortigate ราคาถูก

  หลายท่านคงพอจะเคยได้ยิน Product อย่างเช่น FortiGate หรือ FortiAnalyzer กันมาบ้างแล้ว บางท่านคิดว่า FortiGate เป็นชื่อ Brand สินค้าเลย ซึ่งนั่นผิดนะครับ !! ทั้ง FortiGate และ Fortianalyzer เอง ต่างก็อยู่ภายใต้แบรนด์สินค้าเดียวกันที่ชื่อว่า “Fortinet” ซึ่ง Fortinet คือ บริษัทชั้นนำทางด้าน Network & Security ยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกในขณะนี้ ประกอบไปด้วย Product อีกหลายตัว อาทิ FortiGate, FortiWifi, FortiAnalyzer, FortiCloud, FortiWeb, FortiMail, FortiSwitch, FortiADC, FortiCache, FortiManager ฯลฯ

 

ชื่อรุ่น Firewall ราคา รายละเอียด
Fortigate 30E
17,000 บาท
Fortigate 50E
21,000 บาท
Fortigate 60E
24,670 บาท
Fortigate 70D
34,410 บาท
Fortigate 80C
26,040 บาท
Fortigate 80D
42,780 บาท
Fortigate 90D
42,780 บาท
Fortigate 90E
51,950 บาท
Fortigate 91E
66,500 บาท
Fortigate 100D
85,760 บาท
Fortigate 140D
110,640 บาท
Fortigate 200D
147,680 บาท
Fortigate 240D
177,290 บาท
Fortigate 300D
337,400 บาท
Fortigate 400D
376,200 บาท

 

Fortigate , ขาย fortigate , ราคา fortigate , ตัวแทนจำหน่าย fortigate , เช็คราคา fortigate , fortigate ราคาถูก