พนักงานขาย HotLine Line ID E-Mail
คุณพงษ์ศักดิ์ เพชรกุล (ดิว) 062-709-0800 dew.16 sales@asis.co.th
คุณอิทธิพัฒน์ เกิดดี (บอย) 062-709-0801 itthipat27 engineer@itos.co.th
คุณกัญญาภัทร สมสนุก (แป้ง) 062-709-0802 panghom249 info@itos.co.th
คุณพรพรรณ ชุ่มชมบุญ (เบียร์) 062-709-0803 bumpberbeer salebeer@itos.co.th
คุณนภสร นุ้ยสอน (มะเหมี่ยว) 062-709-0804 mn220434 salemeow@itos.co.th
คุณณัฏฐ์ปวัฒน์ ชื่นอังกูร (มิ้น) 062-709-0805 checjbill sale@itos.co.th
คุณสุธาสินี เลิศพัชรพงศ์ (เดียร์) 062-709-0806 suthasinee-dear suthasinee@itos.co.th