APC , ups apc , ราคา ups apc , จำหน่าย ups apc , ตัวแทนจำหน่าย ups apc , ขาย ups apc
APC , ups apc , ราคา ups apc , จำหน่าย ups apc , ตัวแทนจำหน่าย ups apc , ขาย ups apc

APC โดยตัวแทนจำหน่าย ups APC มืออาชีพ ที่คอยเป็นที่ปรึกษา และช่วยแนะนำสินค้าดี ๆให้กับท่าน ก่อนที่ท่าน จะตัดสินใจ ซื้อ ups APC ท่านสามารถ เช็ค ราคา ups APCก่อนที่ท่านจะซื้อ ups APC กับเรา asis เป็นตัวแทนจำหน่าย ups APC อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย โดยเราบริการ ขาย ups APC มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้เราได้ ups APC ราคาพิเศษ พรอ้มด้วยบริการ ups APC ส่งฟรี
BX625CI-MS
- Power Rating : 625VA / 325Watt
- Warranty : Carry in 2 Years

ราคาของเรา
2,020 B.(ex.vat)
รับฟรี
BK500EI
- Power Rating : 500VA / 300Watt
- Warranty : Carry in 2 Years
ราคาของเรา
3,040 B.(ex.vat)
รับฟรี
BK650AS
- Power Rating : 650VA / 400Watt
- Warranty : Carry in 2 Years
ราคาของเรา
3,800 B.(ex.vat)
รับฟรี
BR500CI-AS
- Power Rating : 500VA / 300Watt
- Warranty : Carry in 2 Years
ราคาของเรา
2,290 B.(ex.vat)
รับฟรี
BX700U-MS
- Power Rating : 700VA / 390Watt
- Warranty : Carry in 2 Years
ราคาของเรา
3,660 B.(ex.vat)
รับฟรี
BX950U-MS
- Power Rating: 950VA / 480Watt
- Warranty : Carry in 2 Years
ราคาของเรา
4,730 B.(ex.vat)
รับฟรี
BX1400U-MS
- Power Rating : 1.4KVA / 700Watt
- Warranty : Carry in 2 Years
ราคาของเรา
6,090 B.(ex.vat)
รับฟรี
BR550GI
- Power Rating : 550VA / 330Watt
- Warranty : Carry in 3 Years
ราคาของเรา
4,890 B.(ex.vat)
รับฟรี
BR900GI
- Power Rating : 900VA / 540Watt
- Warranty : Carry in 3 Years
ราคาของเรา
6,450 B.(ex.vat)
รับฟรี
BR1500GI
- Power Rating : 1.5KVA / 865Watt
- Warranty : Carry in 3 Years
ราคาของเรา
13,440 B.(ex.vat)
รับฟรี
BR24BPG
- Power Rating : 1500VA
- Warranty : Carry in 2 Years
ราคาของเรา
5,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMC1000I
- Power Rating : 1KVA / 600Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
13,240 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMC1500I
- Power Rating : 1.5KVA / 900Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
17,370 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMC1000I-2U
- Power Rating : 1KVA / 600 Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
  
ราคาของเรา
14,370 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMC1500I-2U
- Power Rating : 1KVA / 600 Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years

ราคาของเรา
18,640 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMC2000I
- Power Rating : 2KVA / 1.3 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
23,170 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMC2000I-2U
- Power Rating : 2KVA / 1.3 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years

ราคาของเรา
28,170 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMC3000I
- Power Rating : 3 KVA/ 2.1 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
30,280 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMC3000I-2U
- Power Rating : 3KVA / 1.3KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years

ราคาของเรา
36,480 B.(ex.vat)
รับฟรี
SUA5000RMI5U
- Power Rating :5KVA /4K Watt
- Warranty : Onsite 8x5 2 Years
ราคาของเรา
97,070 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMT750I
- Power Rating : 750VA / 500 Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years

ราคาของเรา
11,830 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMT1000I
- Power Rating : 1000VA /670 Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
  
ราคาของเรา
18,920 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMT1500I
- Power Rating : 1500VA /980 Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
21,830 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMT2200I
- Power Rating : 2.2KVA /1980 Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
  
ราคาของเรา
34,970 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMT3000I
- Power Rating : 3K VA / 2.7 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
45,830 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMT750RMI2U
SMT750RMI2U
- Power Rating : 750 VA /500 Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
16,250 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMT1000RMI2U
SMT1000RMI2U
- Power Rating : 1 KVA / 700 Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
21,750 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMT1500RMI2U
SMT1500RMI2U
- Power Rating : 1.5 KVA / 1 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
30,140 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMT2200RMI2U
SMT2200RMI2U
- Power Rating : 2200 VA/1.9K Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
47,769 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMT3000RMI2U
SMT3000RMI2U
- Power Rating : 3K VA/2.7K Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
57,440 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMX750I
SMX750I
- Power Rating :750 VA/ 600 Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
19,040 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMX1000I
- Power Rating :1K VA/ 800 Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
22,840 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMX1500RMI2U
SMX1500RMI2U
- Power Rating :1.5K VA/ 1.2K Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
31,920 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMX1500RMI2U
- Power Rating :2.2K VA/1.9K Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
51,780 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMX120BP
SMX3000HV
- Power Rating : 3K VA/ 2.7K Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
73,030 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMX120BP
- Power Rating :3 KVA/2.7 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
79,560 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMX120BP
SMX120BP
- Output Voltage :120VA
- Warranty : Onsite 8x5 2 Years
ราคาของเรา
17,420 B.(ex.vat)
รับฟรี
SMX120RMBP2U
SMX120RMBP2U
- Output Voltage :120VA
- Warranty : Onsite 8x5 2 Years
ราคาของเรา
27,680 B.(ex.vat)
รับฟรี
SURT1000XLI
- Power Rating :1KVA/ 700 Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
23,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
- Power Rating :2K VA/ 1.4K Watt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
42,760 B.(ex.vat)
รับฟรี
SURTD3000XLI
- Power Rating :3 KVA/ 2.1 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
56,300 B.(ex.vat)
รับฟรี
SURTD5000XLI
- Power Rating :5 KVA/ 3.5 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years
ราคาของเรา
104,440 B.(ex.vat)
รับฟรี
- Power Rating : 6KVA/ 4.2 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 2Years
ราคาของเรา
124,430 B.(ex.vat)
รับฟรี
SURT8000XLI
- Power Rating : 8KVA/ 6.4 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 2 Years
ราคาของเรา
166,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
- Power Rating : 10KVA/ 8 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 2 Years
ราคาของเรา
198,970 B.(ex.vat)
รับฟรี
SURT48XLBP
- 48V Battery Pack
- For SURT1000XLI,SURT2000XLI
- Warranty : Onsite 8x5 1 Years
ราคาของเรา
15,530 B.(ex.vat)
รับฟรี
SURT192XLBP
SURT192XLBP
- 192V Battery Pack
- For SURT1000XLI,SURT2000XLI
- Warranty : Onsite 8x5 1 Years
ราคาของเรา
32,430 B.(ex.vat)
รับฟรี
SURT15KRMXLI

-APC Smart-UPS RT 15kVA/12kW
-5 x 8 Power Up for1 Smart-UPS
- Warranty : Onsite 8x5 3 Years

ราคาของเรา
401,590 B.(ex.vat)
รับฟรี
- Power Rating : 20KVA/ 16 KWatt
- Warranty : Onsite 8x5 2 Years
ราคาของเรา
399,500 B.(ex.vat)
รับฟรี

APC , ups apc , ราคา ups apc , จำหน่าย ups apc , ตัวแทนจำหน่าย ups apc , ขาย ups apc