workstation acer , จำหน่าย workstation acer, ราคา workstation acer , ขาย workstation acer , ตัวแทนจำหน่าย workstation acerworkstation acer , จำหน่าย workstation acer, ราคา workstation acer , ขาย workstation acer , ตัวแทนจำหน่าย workstation acer

Workstation (เวิร์กสเตชัน) คืออะไร

workstation (เวิร์กสเตชัน) เป็นคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้ส่วนบุคคล แต่เร็วและมีความสามารถมากกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีแนวโน้มการใช้สำหรับธุรกิจและวิชาชีพ เวิร์กสเตชัน และการประยุกต์ออกแบบ สำหรับการใช้โดยบริษัทขนาดเล็กด้านวิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบกราฟฟิก หรือส่วนบุคคลที่ต้องการไมโครโพรเซสเซอร์ที่เร็วกว่า มีขนาด RAM มาก และส่วนพิเศษอื่น ๆ เช่น graphics adapter ความเร็วสูง, ที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้น พร้อมกับระบบปฏิบัติการ UNIX และผู้ผลิตเครื่องเวิร์กสเตชันชั้นนำ ได้แก่ Sun Microsystems, Hewlett-Packard, DEC และ IBM 2. ใน IBM และบริษัทอื่น ๆ คำว่า "Workstation" บางครั้งใช้ในความหมาย "คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่เชื่อมเข้ากับเครื่องเมนเฟรม" ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของบริษัท พนักงานมีเครื่องในลักษณะ "เวิร์กสเตชัน" หมายถึง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ต่อกันเครือข่าย LAN และใช้ทรัพยากรร่วมของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถใช้เป็นอิสระจากเมนเฟรม เหมือนกับว่าพวกเขามีโปรแกรมประยุกต์ของตัวเอง ติดตั้งอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของตัวเอง การใช้ลักษณะนี้ของคำว่า "workstation" (ใน IBM เรียกว่า "programmable workstation") ทำให้แตกต่างจากความหมายเดิม ของ "terminal"