พนักงานขาย HotLine Line ID E-Mail
คุณพงษ์ศักดิ์ เพชรกุล (ดิว) 062-709-0800 @asis1 sales@asis.co.th
คุณวรรณกร ก๊กเฮง (วรรณ) 062-709-0801 @asis3 atigkoon@servercheaper.com
คุณอารียา พูลทวีธรรม (ผึ้ง) 062-709-0802 @asis4 kanyaphat@servercheaper.com
คุณถิวพร นิลโรภาส (เมย์) 061-774-7227,081-916-0211 @asis4 kanyaphat@servercheaper.com