Fortigate, ขาย fortigate , ราคา fortigate , เช็คราคา fortigate , ตัวแทนจำหน่าย fortigateFortigate , ขาย fortigate , ราคา fortigate , ตัวแทนจำหน่าย fortigate , เช็คราคา fortigate , fortigate ราคาถูก

  หลายท่านคงพอจะเคยได้ยิน Product อย่างเช่น FortiGate หรือ FortiAnalyzer กันมาบ้างแล้ว บางท่านคิดว่า FortiGate เป็นชื่อ Brand สินค้าเลย ซึ่งนั่นผิดนะครับ !! ทั้ง FortiGate และ Fortianalyzer เอง ต่างก็อยู่ภายใต้แบรนด์สินค้าเดียวกันที่ชื่อว่า “Fortinet” ซึ่ง Fortinet คือ บริษัทชั้นนำทางด้าน Network & Security ยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกในขณะนี้ ประกอบไปด้วย Product อีกหลายตัว อาทิ FortiGate, FortiWifi, FortiAnalyzer, FortiCloud, FortiWeb, FortiMail, FortiSwitch, FortiADC, FortiCache, FortiManager ฯลฯ

 

ชื่อรุ่น Firewall ราคา รายละเอียด
Fortigate 30E
20,400 บาท
Fortigate 50E
25,200 บาท
Fortigate 60E
29,604 บาท
Fortigate 70D
41,292 บาท
Fortigate 80C
31,248 บาท
Fortigate 80D
51,336 บาท
Fortigate 90D
51,336 บาท
Fortigate 90E
62,340 บาท
Fortigate 91E
79,800 บาท
Fortigate 100D
102,912 บาท
Fortigate 140D
132,768 บาท
Fortigate 200D
177,216 บาท
Fortigate 240D
212,748 บาท
Fortigate 300D
404,880 บาท
Fortigate 400D
451,440 บาท

 

Fortigate , ขาย fortigate , ราคา fortigate , ตัวแทนจำหน่าย fortigate , เช็คราคา fortigate , fortigate ราคาถูก