สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4",2x4",3x4")
สามารถติดตั้งรางไฟสายยาว 3M (ปลั๊ก 4,6,8,12,20 Outlet)
สามารถติดตั้งถาดฟิก
สามารถติดตั้งถาดสไลด์
สามารถติดตั้งช่องเก็บสาย
สามารถติดตั้งชุดโคมไฟ (สว่างเมื่อเปิดตู้/ดับเมื่อปิดตู้)