พนักงานขาย HotLine Line ID E-Mail
คุณพงษ์ศักดิ์ เพชรกุล (ดิว) 062-709-0800 dew.16 sales@asis.co.th
คุณอิทธิพัฒน์ เกิดดี (บอย) 062-709-0801 itthipat27 itthipat@servercheaper.com
คุณกัญญาภัทร สมสนุก (แป้ง) 062-709-0802 panghom249 kanyaphat@servercheaper.com
คุณพรพรรณ ชุ่มชมบุญ (เบียร์) 062-709-0803 bumpberbeer pornphan@servercheaper.com
คุณนภสร นุ้ยสอน (มะเหมี่ยว) 062-709-0804 mn220434 napatsorn@servercheaper.com
คุณอธิกกูร ชื่นอังกูร (แม็ก) 062-709-0805 checjbill atigkoon@servercheaper.com
คุณสุธาสินี เลิศพัชรพงศ์ (เดียร์) 062-709-0806 suthasinee-dear suthasinee@servercheaper.com
คุณกรรณิกา เก้าพิทักษ์ (ตูน) 062-709-0807 nootoon.com kannika@servercheaper.com