บริการทำการตลาดผ่าน Google SEO ราคาพิเศษ รับรองผล ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงินวิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน หรือการสั่งจ่ายเช็ค รวมไปถึง ชำระผ่าน paypal เราก็มีบริการ เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณา ติดต่อ เพื่อยืนยันการชำระมาที 02-8406702

การสั่งซื้อ

คุณสามารถสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บโดยคลิกที่ Order Now หรือติดต่อฝ่ายขายของเราได้ที (ในเวลาทำการ) 02-8406702

การชำระค่าบริการ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา บิ๊กซีประชาอุทิศ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 662-2-04079-2 (แอดมิน ซิสเต็มท์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น บจก.)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซีประชาอุทิศ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 401-7-21677-7 (แอดมิน ซิสเต็มท์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น บจก.)

ธนาคารกรุงเทพ สาขา บิ๊กซีประชาอุทิศ

บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 030-7-01455-5 (แอดมิน ซิสเต็มท์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น บจก.)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซีประชาอุทิศ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 402-080407-2 (ชื่อบัญชี นายศุภชัย ไพรรุ่งเรือง)
เฉพาะลูกค้าติดต่อซื้อสินค้า Camfrog

คำแนะนำ:

กรุณาอย่าลืมแจ้งรายละเอียดของคุณ เมื่อชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร และแฟกซ์สลิปที่ทำรายการส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-8406701

การจัดส่งเอกสารชำระเงิน

ราคาค่าบริการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการให้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กรูณาแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี พร้อมกับการยืนยันการชำระเงิน โดยลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ) 3% ได้ (ค่าบริการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป)

การคำนวนยอดหัก ณ ที่จ่าย

คำนวนหายอดเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากยอดเงินค่าบริการ (ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เช่น ค่าบริการ 3,600 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% (-108 บาท) รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (+252 บาท) ยอดชำระจะเท่ากับ 3,600 - 108 + 252 = 3,744 บาท

** มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ msn billing@asis.co.th หรือ crm@asis.co.th โทร 02-8406702