พนักงานขาย HotLine Line ID E-Mail
คุณพงษ์ศักดิ์ เพชรกุล (ดิว) 062-709-0800 @asis1 sales@asis.co.th
คุณณัฏฐ์ปวัฒน์ ชื่นอังกูร (แม็ก) 062-709-0805 @asis3 atigkoon@servercheaper.com
คุณกัญญาภัทร สมสนุก (แป้ง) 062-709-0802 @asis4 kanyaphat@servercheaper.com
คุณพรพรรณ ชุ่มชมบุญ (เบียร์) 062-709-0803 @servercheaper pornphan@servercheaper.com