Lenovo SERVER , จำหน่าย Lenovo SERVER , ขาย Lenovo SERVER , ราคา Lenovo SERVER , ตัวแทนจำหน่าย Lenovo SERVER , SERVER LenovoLenovo SERVER , จำหน่าย Lenovo SERVER , ขาย Lenovo SERVER , ราคา Lenovo SERVER , ตัวแทนจำหน่าย Lenovo SERVER , SERVER Lenovo

บริษัท Lenovo (อังกฤษ: International Business Machines, Lenovo) หรือชื่อเล่น บิ๊กบลู (ยักษ์สีฟ้า) เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รายใหญ่ของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา มีพนักงานมากกว่า 330,000 คนทั่วโลก ไอบีเอ็มก่อตั้งมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 และเป็นบริษัทสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก[ต้องการแหล่งอ้างอิง] มีสาขามากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ไอบีเอ็มเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีเมนเฟรมและนาโนเทคโนโลยี ประวัติ Lenovo บริษัทLenovoประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราตั้งครุฑ

Lenovo SERVER , จำหน่าย Lenovo SERVER , ขาย Lenovo SERVER , ราคา Lenovo SERVER , ตัวแทนจำหน่าย Lenovo SERVER , SERVER Lenovo

Lenovo ThinkServer TS150
P/N 70UBS00G00
- Intel Xeon E3-1225 v6 3.3GHz 2400MHz 4C/4T (73W)
- 8GB 2400MHz ECC UDIMM 1.2V
- 1TB
- RAID 0, 1, 10, 5 std
- 250 Watt Power Supply/not hot-swap/no redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
17,800 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkServer TS460
P/N 70TT0044TA
- Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz/2400MHz
- 8GB 2RX8 PC4-2133-E CL15 DDR4-2133 ECC-UDIMM
- NO HDD
- SR 121i (SW) Support 0,1,10 std
- 450W p/s
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
41,500 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem ST550
P/N 70UBS00G00
- Intel Xeon Bronze 3104 6C 85W 1.7GHz /8.25M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz RDIMM
- N/A
- RAID 1x530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 2 x 750W p/s
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
70,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem ST550
P/N 7X10S4UK00
- Intel Xeon Bronze 3106 8C 85W 1.7GHz /11M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz RDIMM
- N/A
- RAID 1x530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 2 x 750W p/s
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
73,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem ST550
P/N 7X10A003SG
- Intel Xeon Gold 5115 10C 2.4GHz /13.5M
- 8GB TruDDR4 2666 MHz RDIMM
- N/A
- RAID 1x530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 750W p/s
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
135,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem ST550
P/N 7X10A004SG
- Intel Xeon Gold 5118 12C 2.3GHz /16.5M
- 8GB TruDDR4 2666 MHz RDIMM
- N/A
- RAID 1x530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 750W p/s
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
139,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR530
P/N 7X08S4V800
- Intel Xeon Bronze 3104 6C 85W 1.7GHz/8.25M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz RDIMM
- NO HDD
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 2 x 750W p/s
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
70,300 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR530
P/N 7X10A004SG
- Intel Xeon Bronze 3106 8C 85W 1.7GHz/11M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz RDIMM
- NO HDD
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 2 x 750W p/s
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
139,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR530
P/N 7X08VTG200
- Intel Xeon Bronze 3106 8C 1.7GHz
- 8GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
- NO HDD
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 2x 300GB 10K SAS 2.5
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
91,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR530
P/N 7X08VTG400
- 2x Xeon Silver 4116 12C 2.1GHz
- 2x16GB (2Rx8 1.2V) RDIMM
- 4x600GB 10K SAS 2.5
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 2 x 750GB 10K SAS 2.5
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
173,200 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR570
P/N 7X10A003SG
- Intel Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz /11M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz RDIMM
- N/A
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 750W p/s
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
98,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR570
P/N 7Y02A00KSG
- Intel Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz /11M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz RDIMM
- N/A
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 750W p/s
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
98,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR570
P/N 7Y02A00MSG
- Intel Xeon Silver 4116 12C 2.1GHz /16.5M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz RDIMM
- N/A
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 750W p/s
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
133,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR630
P/N 7X02S4V100
- Intel Xeon Gold 5115 10C 2.4GHz /13.75M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz RDIMM
- N/A
- RAID 530-8i 2GB Support 0,1,10,5,50 (std)
- 2 x 1100W High Efficiency Platinum AC Power Supply
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
126,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR630
P/N 7X02S4V500
- Intel Xeon Gold 6130 16C 2.1GHz /22M
- 32GB
- N/A
- RAID 930-8i 2GB flash Support 0,1,10,5,50,6,60 (std)
- 2 x 1100W High Efficiency Platinum AC Power Supply
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
179,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo System x3250 M6
P/N 3633P03
- Intel Xeon 4C E3-1220 v6 3.0GHz
- 8GB TruDDR4 2400 MHz (1Rx8 1.2V) ECC UDIMM
- 1x1TB 2.5 in HS NL SAS
- SR M1210 (HW) Support 0,1,10 std. (Raid 5 Optional)
- 300W Power Supply / Not Support Power Redundant
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
38,500 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo System x3250 M6
P/N 3633P09
- Intel Xeon 4C E3-1240 v6 3.5GHz
- 8GB TruDDR4 2400 MHz (1Rx8 1.2V) ECC UDIMM
- 1x1TB 2.5 in HS NL SAS
- SR M1210 (HW) Support 0,1,10 std. (Raid 5 Optional)
- 460W Power Supply / Not Support Power Redundant
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
54,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo System x3250 M6
P/N 3633P0A
- Intel Xeon 4C E3-1240 v6 3.5GHz
- 8GB TruDDR4 2400 MHz (1Rx8 1.2V) ECC UDIMM
- 1x2TB 3.5 in HS NL SAS
- SR M1210 (HW) Support 0,1,10 std. (Raid 5 Optional)
- 460W Power Supply / Not Support Power Redundant
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
139,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR550
P/N 7X04S4VJ00
- Intel Xeon Bronze 3106 8C 85W 1.7GHz/11M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
- N/A
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 2x 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
73,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR550
P/N 7X04VWP300
- Intel Xeon Bronze 3106 8C 85W 1.7GHz/11M
- 8GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
- 2x300GB 10K SAS 2.5
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 2x 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
93,100 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR550
P/N 7X04VTGB00
- 2x Xeon Silver 4116 12C 2.1GHz
- 16GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM
- 4x600GB 10K SAS 2.5
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 2x 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
184,030 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR550
P/N 7X04A006SG
- Intel Xeon Silver 4112 4C 2.6GHz /8.25M
- 1x8GB (1Rx8 1.2V) RDIMM
- N/A
- RAID 1x930-16i 4GB flash Support 0,1,10,5,50,6,60 (std)
- 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
128,200 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR590
P/N 7X99A031SG
- Intel Xeon Bronze 3106 8C 1.7GHz/11M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
- N/A
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
91,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR590
P/N 7X99A007SG
- Intel Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz/11M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
- N/A
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
100,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR590
P/N 7X99A00USG
- Intel Xeon Silver 4114 10C 2.2GHz/13.75M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
- N/A
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
95,500 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR650
P/N 7X06S4V200
- Intel Xeon Gold 5115 10C 2.4GHz /13.75M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
- N/A
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 2 x 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
125,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR650
P/N 7X06S4UV00
- Intel Xeon Gold 5118 12C 2.3GHz /16.5M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
- N/A
- RAID 930-8i 2GB Flash Support 0,1,10,5,50,6,60 (std)
- 2 x 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
138,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR650
P/N 7X06S4V700
- Intel Xeon Gold 5115 10C 2.4GHz /13.75M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
- N/A
- RAID 930-8i 2GB Flash Support 0,1,10,5,50,6,60 (std)
- 2 x 1100W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
152,900 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR650
P/N 7X06A03FSG
- Intel Xeon Gold 5115 10C 2.4GHz /13.75M
- 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
- N/A
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
167,800 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR650
P/N 7X06A03JSG
- Intel Xeon Gold 5115 12C 2.3GHz /16.5M
- 1x16GB (2Rx8 1.2V) RDIMM
- N/A
- RAID 530-8i Support 0,1,10,5,50 (std)
- 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
171,400 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo ThinkSystem SR850
P/N 7X19A00GSG
- Intel Xeon Gold 5115 10C 2.4GHz /13.75M
- 2x16GB RDIMM
- HO HDD 2.5
- RAID 1x530-8i Support
- 1100W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
367,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo System x3650 M5
P/N 8871PFJ
- Intel Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB
- 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
- O/Bay HS 2.5in SAS/SATA
- SR M5210 With 1GB Flash Raid 5 (std)
- 2x 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
91,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo System x3650 M5
P/N 8871PFE
- Intel Xeon 8C E5-2620 v4 2.1GHz/2133MHz/20MB/85W
- 16GB (1x 16GB) DDR4 (2Rx4, 1.2V) 2400MHz RDIMM
- 2x 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS
- ServeRAID M1215 Support 0,1,10
- 2x 550W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
92,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo System x3650 M5
P/N 8871PFF
- 2x Intel Xeon 10C E5-2640 v4 2.4GHz/2133MHz/25MB/90W
- 32GB (2x 16GB) DDR4 (2Rx4, 1.2V) 2400MHz RDIMM
- 4x 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS
- ServeRAID M1215 Support 0,1,10
- 2x 550W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
173,000 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo System x3550 M5
P/N 8869PEG
- Intel Xeon 8C E5-2620 v4 2.1GHz/2133MHz/20MB/85W
- 16GB (1x16GB) DDR4 (2Rx4, 1.2V) 2400MHz RDIMM
- 4x 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS
- ServeRAID M1215 Support 0,1,10
- 2x 550W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
81,450 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo System x3550 M5
P/N 8869PEP
- Intel Xeon 8C E5-2620 v4 2.1GHz/2133MHz/20MB/85W
- 16GB (1x16GB) DDR4 (2Rx4, 1.2V) 2400MHz RDIMM
- O/Bay HS 2.5in SATA/SAS
- SR M5210 With 1GB Flash Raid 5 (std)
- 2x 750W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
87,100 B.(ex.vat)
รับฟรี
Lenovo System x3550 M5
P/N 8869PEF
- 2x Intel Xeon 10C E5-2640 v4 2.4GHz/2133MHz/25MB/90W
- 32GB (2x 16GB) DDR4 (2Rx4, 1.2V) 2400MHz RDIMM
- 4x 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS
- ServeRAID M1215 w/RAID5 std
- 2x 550W Power Supply / hot-swap / redundancy
- 3 Year
ราคา Lenovo SERVER
169,900 B.(ex.vat)
รับฟรี